preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
ŠKOLA ZA ŽIVOT

Fizioterapeutski tehničar
NASTAVNI PLAN FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

I. ZAJEDNIČKI DIO

R.br.

NASTAVNI PREDMET

TJEDNI BROJ SATI

   

I. razred

II. razred

III. razred

IV.
razred

   

T

V

T

V

T

V

T

V

1.

Hrvatski jezik

4

-

4

-

4

-

4

-

2.

Strani jezik

2

-

2

-

2

-

2

-

3.

Povijest

2

-

2

-

1

-

-

-

4.

Etika/Vjeronauk

1

-

1

-

1

-

1

-

5.

Geografija

2

-

1

-

-

-

-

-

6.

Politika i gospodarstvo

-

-

-

-

-

-

1

-

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

-

2

-

2

-

2

-

2

8.

Matematika

2

-

2

-

-

-

-

-

9.

Fizika

2

-

2

-

-

-

-

-

10.

Biologija

2

-

2

-

-

-

-

-

11.

Kemija

2

-

2

-

-

-

-

-

12.

Računalstvo

1

1

-

-

-

-

-

-

13.

Latinski jezik

2

-

2

-

-

-

-

-

 

Ukupno

22

3

20

2

8

2

8

2

 

Ukupno zajednički dio

25

22

10

10


II. POSEBNI STRUKOVNI DIO

R.br.

NASTAVNI PREDMET

TJEDNI BROJ SATI

 
   

I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

 
   

T

V

T

V

T

V

T

V

14.

Elektronika

-

-

-

-

2

-

-

-

15.

Anatomija i fiziologija

2

-

2

-

-

-

-

-

16.

Uvod u rehabilitaciju

2

1

-

-

-

-

-

-

17.

Osnove zdravstvene njege

0.5

0.5

-

-

-

-

-

-

18.

Osnove kineziologije

-

-

2

1

1

2

-

-

19.

Masaža

-

-

1

2

1

2

1

3

20.

Kineziterapija

-

-

-

-

1

3

2

4

21.

Fizikalna terapija

-

-

1

1

1

2

2

3

22.

Zdravstvena psihologija

-

-

-

-

2

-

1

-

23.

Socijalna medicina

-

-

-

-

1

-

-

-

24.

Patofiziologija

-

-

-

-

2

-

-

-

25.

Klinička medicina

-

-

-

-

2

-

3

-

26.

Dermatologija

-

-

-

-

-

-

2

-

27.

Prva pomoć

-

-

-

-

-

-

1

-

 

Ukupno

45

15

6

4

13

9

12

10

 

Ukupno strukovni dio

6

10

22

22

 

Sveukupno

31

32

32

32

 

Strukovna praksa

-

84*

126*

28**

                     

T = Teorija                  V = Vježbe
*) Strukovna se praksa obavlja  tijekom ljetnih praznika
**) Sati za izradu praktičnog dijela završnog rada    

Medicinska škola u Rijeci ima razvijenu misiju koja je proizašla iz duge i bogate medicinske prakse u Gradu Rijeci koja je formirala visoko kvalitetnu obrazovnu instituciju za potrebe zdravstvenih kadrova unutar Republike Hrvatske . Škola ima regionalni i nacionalni značaj. Medicinska škola u Rijeci obrazuje zdravstvene brandove u suvremenom hrvatskom odnosno europskom okruženju prema potrebama tržišta rada.

Ravnatelj

Alen Vukelić,dr.med.

 

Od 7. rujna 2015. godine smo u novoj vlastitoj zgradi u secesijskom stilu na adresi Braće Branchetta 11a između Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci.U neposrednoj blizini nalazi se i naš drugi objekt u sklopu KBC-a na adresi Cambierieva 17. 

 


e-Dnevnik

Korisni linkovi
Poučavanje

Ministarstva
 • MZO

Agencije
 • AZOO
 • ASOO
 • NCVVO

Upisi u srednju školu

Projekti

Info


EMA


Katalog knjižnice

TražilicaAnketa
Želim se upisati u smjer:


preskoči na navigaciju