2019-05-19 23:04:52

DAN ZDRAVIH GRADOVA – RIJEKA ZDRAVI GRAD

U četvrtak, 16. svibnja 2019. učenici 3-5 razreda, programa zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka i 4-1 razreda, programa medicinska sestra/tehničar opće njege prisustvovali su tribini povodom obilježavanja Svjetskog dana hipertenzije i Europskog dana debljine u okviru projekta Rijeka – zdravi grad, održanoj u gradskoj vijećnici. 

U četvrtak, 16. svibnja 2019. učenici 3-5 razreda, programa zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka i 4-1 razreda, programa medicinska sestra/tehničar opće njege prisustvovali su tribini povodom obilježavanja Svjetskog dana hipertenzije i Europskog dana debljine u okviru projekta Rijeka – zdravi grad, održanoj u gradskoj vijećnici. Organizatori tribine bili su: NZZJZ PGŽ – Rijeka, KBC Rijeka, Hrvatsko društvo za debljinu HLZ-a, Hrvatsko društvo za hipertenziju HLZ-a I Rijeka – zdravi grad. Učenici su bili u pratnji nastavnika struke: Tatjane Holjević, dr.med., Nensi Araminčić, mag.med.lab.diagn. i Marijana Matejčića, bacc.med.lab.diagn. Predavači na tribini bili su: doc.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl.ing., doc.dr.sc. Tatjana Čulina, dr.med., spec. školske medicine, prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med. i doc.dr.sc. Lovorka Bilajac, dipl.sanit.ing.


Medicinska škola u Rijeci