2019-08-23 11:27:22

Potvrda upisa u 1. razred Medicinske škole u Rijeci - jesenski rok

Potvrda upisa u 1. razred Medicinske škole u Rijeci u jesenskom roku, za kandidate koji ostvare pravo upisa,  održat će se u petak, 30. kolovoza 2019. od 8:00 do 11:00 sati u prostoru Medicinske škole u Rijeci, Braće Branchetta 11a.

Na potvrdu upisa potrebno je donijeti:

1. upisnicu

2. liječničku svjedodžbu

3. dokaz o uplati učenikova udjela u povećanim troškovima obrazovanja.

Uplata se vrši na žiro račun škole: ERSTE banka

IBAN: HR 2124020061100635952

-poziv na broj HR00652640-7 za dentalnog asistenta/icu - 100,00 kn

-poziv na broj HR00652640-6 za fizioterapeutskog tehničara/ku - 200,00 kn.


Medicinska škola u Rijeci