2019-09-09 23:17:25

Međužupanijsko(državno) stručno vijeće za nastavnike pretkliničke i kliničke grupe predmeta(liječnici)

U utorak, 3.rujna 2019. U Medicinskoj školi u Rijeci održano je Međužupanijsko (državno) stručno vijeće za nastavnike pretkliničke i kliničke grupe predmeta(liječnici), obrazovni sektor Zdravstvo i socijalna skrb. Skup je organizirala i pripremila voditeljica MŽSV pretklinike i klinike Tatjana Holjević, dr.med.

Sadržaj skupa:

Obrambeni sustav organizma: prof.dr.sc.Hana Mahmutefendić Lučin, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Imunost sluznica i mikrobiom: prof.dr.sc.Pero Lučin, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Kriteriji i elementi ocjenjivanja Novi pravilnik o napredovanju nastavnika

 

Ravnatelj

Alen Vukelić,dr.med.


Medicinska škola u Rijeci