2019-10-17 09:15:57

Teme za izradbu i obranu završnoga rada u školskoj 2019./2020. godini

U prilogu se nalaze teme za izradbu i obranu završnoga rada za školsku 2019./2020. godinu za programe: medicinska sestra - tehničar opće njege, veterinarski tehničar/ka, fizioterapeutski tehničar/ka, zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka, farmaceutski tehničar/ka i dentalni tehničar/ka.


Medicinska škola u Rijeci