2019-10-31 22:22:23

Promocija dentalnog zdravlja na Korzu

Učenici drugog i trećeg razreda dentalnog zanimanja sa svojim nastavnicama promovirali su povodom Tjedna Medicinske škole u Rijeci oralno zdravlje,prevenciju bolesti usne šupljine te podijeli edukativne letke za građane grada Rijeke.


Medicinska škola u Rijeci