2019-11-03 21:44:50

Podrška učenika Medicinske škole u Rijeci na biciklijadi, romobilijadi, rolerijadi i uličnim utrkama

Uz obilježavanje Međunarodnog dana djeteta i Dječjeg tjedna, u subotu, 12. listopada 2019., na Korzu su se održale biciklijada, romobilijada, rolerijada te ulične utrke u organizaciji Udruge „Društvo naša djeca“. Svake godine, pa tako i ove, učenici Medicinske škole u Rijeci, programa medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, u suradnji s Društvom naša djeca Rijeka, sudjeluju kao podrška na utrkama u vidu monitoringa i pomoći ozlijeđenim učenicima osnovnih škola.

Namjena ovih aktivnosti je primjena naučenog znanja u nastavi, adekvatan pristup i komunikacija sa djecom i mladima, pružanje osnovne prve pomoći te provođenje zdravstvenog odgoja u praksi. Ove godine dežurale su učenice 4.-2 razreda Tya Šarčević, Magdalena Španjol Macolić, Aleksandra Prekajski, Lara Čapo, Matea Sverić i Ema Nikoloski. Učenice i potreban materijal pripremile su i organizirale Elda Karadža, prof.reh. i Irena Eisenkohl Novaković, bacc.med.techn.. Realizacijom ovakvih aktivnosti motiviraju se mlade osobe za humanitarno djelovanje u zajednici i okupljanje radi razmjene iskustva.


Medicinska škola u Rijeci