preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
ŠKOLA ZA ŽIVOT

Djelatnici

Ravnatelj : Alen Vukelić,dr.med.

 

ZADUŽENJA NASTAVNIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

od 9. rujna 2019.

Rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju nastavnika nalazi se u tajništvu, kod voditelja i kod predmetnog nastavnika.

 

IME I PREZIME, FAKULTET, STUDIJSKA GRUPA, ZVANJE, GODINE SLUŽBE, PREDMET KOJI PREDAJE, RAZREDNIK

 

 1. LEA ARAMINČIĆ, Filozofski fakultet, Dvopredmetni studij anglistike i kroatistike, magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti i hrvatskoga jezika i književnosti, 1(IX), engleski jezik
 2. NENSI ARAMINČIĆ, Medicinski fakultet, Studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, medicinsko laboratorijski inženjer, magistra  medicinsko laboratorijske dijagnostike, 27 (IX), profesor savjetnik, laboratorijska hematologija, medicinska biokemija, citološke i histološke tehnike – vježbe, laboratorijska hematologija - vježbe, voditeljica nastave za 31 razredni odjel na dvije lokacije, članica Povjerenstva za kvalitetu, članica Upisnoga povjerenstva, predsjednica Školskog odbora Medicinske škole u Rijeci
 3. SANELA AZIROVIĆ, Farmaceutski fakultet, magistra farmacije, 23 (II),  farmaceutska tehnologija s kozmetologijom, farmaceutska kemija s farmakologijom, botanika s farmakognozijom, prirodna ljekovita sredstva, voditeljica stručnog vijeća farmaceutske skupine predmeta
 4. SILVIA BARNJAK, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, profesor hrvatskog jezika i književnosti, 26 (VII), hrvatski jezik
 5. ERIK  BENAS, Kineziološki fakultet, magistar kineziologije,1, tjelesna i zdravstvena kultura
 6. SILVANA BIĆANIĆ, Filozofski fakultet, hrvatski jezik i književnost, profesor hrvatskog jezika i književnosti, diplomirani knjižničar, 26 (XII) , knjižničarka
 7. IVANA  BLAŠKAN, Odsjek za matematiku i fiziku Sveučilišta u Rijeci, matematika i fizika, magistra edukacije matematike i fizike, 4(IX), fizika, vođenje kabineta fizike, razrednica 3-3 razrednog odjela
 8. MARIJA BOSIĆ, Viša zubotehnička škola, viša zubotehničarka, stručni učitelj – mentor,  22 (VII), vježbe iz  laboratorijske protetike, razrednica 4-7 razrednog odjela
 9. JOSIP BRUSIĆ, Stomatološki fakultet, stomatologija, doktor dentalne medicine, profesor mentor, 22 (V), laboratorijska fiksna protetika, predsjednik Upisnog povjerenstva, zamjenik predsjednice Povjerenstva za kvalitetu
 10. JELENA BUBNIČ, Medicinska škola u Rijeci, smjer zubotehničar, zubna tehničarka, stručni učitelj – mentor, 22 (I), vježbe iz morfologije zuba, laboratorijska protetika - vježbe, razrednica 1-7 razrednog odjela, organizacija i praćenje praktične nastave i stručne prakse dentalnih tehničara
 11. ZVONKO BUMBER, Prirodoslovno matematički fakultet, geologija i geografija, profesor geologije i geografije, 9 (VIII), geografija
 12. ANTONELA CRVELIN, Medicinski fakultet, sanitarnoinženjerstvo, diplomirani sanitarni inženjer, profesor – mentor, 18(VII), vježbe iz medicinske mikrobiologije, vježbe iz mikrobiologije, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, pretrage voda, higijena i tehnologija namirnica, voditelj specijaliziranih kabineta laboratorijske i sanitarne skupine predmeta, voditelj skladišta za opasne kemikalije, organiziranje i praćenje praktične nastave i stručne prakse zdravstveno-laboratorijskih i sanitarnih tehničara, voditeljica stručnog vijeća sanitarne i zdravstveno-laboratorijske skupine predmeta
 13. VESNA ČAČIĆ, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 33 (IX), zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna, kronične rane, hrvatski znakovni jezik, razrednica 5-1 razrednog odjela
 14. MIA ČERNIVEC, Filozofski fakultet, matematika i informatika, profesor matematike i informatike, 6 (IX), matematika, računalstvo, razrednica 1-5 razrednog odjela,dodatna nastava za državnu maturu – matematika,  satničarka za 31 razredni odjel na dvije lokacije
 15. TOMISLAV ČORAK, Pedagoški fakultet, matematika i informatika, profesor matematike i informatike, 35 (V), računalstvo, informatika, voditelj specijalizirane učionice za informatiku
 16. DUNJA ČOVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, Fakultet zdravstvenih studija, magistra sestrinstva, 8 (IX), zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, zdravstvena njega-zaštita mentalnog zdravlja, zdravstvena njega majke, intenzivna zdravstvena njega
 17. DANIELA DEPOLO, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, mag. rehab. educ., defektolog, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare,  stručna prvostupnica sestrinstva, 41 (IX), profesor  savjetnik, zdravstvena njega u kući, hrvatski znakovni jezik,  instrumentiranje, zdravstvena njega
 18. MELITA DOLIĆ, Fakultet za fizičku kulturu, tjelesna i zdravstvena kultura, profesor TZK,profesor – mentor,  32 (VI), tjelesna i zdravstvena kultura, voditeljica Školskog sportskog društva „Medicinar“
 19. KORNELIA DORAČIĆ, CUO za kadrove u zdravstvu "Mirko Lenac", smjer zubna protetika, zubni tehničar, stručni učitelj-mentor, 34 (VII), laboratorijska protetika - vježbe, vježbe iz morfologije zuba
 20. NINA DRLJEVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, Hrvatsko bogoslovno sveučilište, magistra sestrinstva, 14 (IX), zdravstvena njega – specijalna, zdravstvena njega kirurških bolesnika-specijalna, dijetetika,   razrednica 5-2 razrednog odjela
 21. DANIJELA ĐURIĆ PERIĆ, Filozofski fakultet, hrvatski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, profesor hrvatskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti, 13 (III), hrvatski jezik, razrednica 1-4 razrednog odjela, ispitni koordinator za državnu maturu
 22. IRENA EISENKOHL NOVAKOVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 27 (VIII), stručni učitelj savjetnik, zdravstvena njega, zdravstvena njega – opća, zdravstvena njega , opća načela zdravlja i njege,  izrada satnice za vježbe iz zdravstvene njege na bolničkim odjelima i u kabinetu, voditeljica Međužupanijskog stručnog vijeća za medicinske sestre-tehničare opće njege u Obrazovnom sektoru zdravstvo i socijalna skrb za Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Istarsku županiju, voditeljica stručnog vijeća nastavnika zdravstvene njege
 23. DUNJA FRKOVIĆ, Filozofski fakultet, engleski jezik i književnost, povijest i teorija umjetnosti, profesor engleskog jezika i književnosti i diplomirani povjesničar umjetnosti, 27 (IX), profesor savjetnik, engleski jezik, dodatna nastava za državnu maturu – engleski jezik, sindikalna povjerenica škole, razrednica 4-5 razrednog odjela
 24. MARICA GAŠO, Filozofski fakultet, filozofija i sociologija, profesor filozofije i sociologije, 25 (V), etika, građanski odgoj, sociologija, voditeljica Debatnog kluba
 25. TATJANA HOLJEVIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 29 (VIII), profesor savjetnik, osnove zdravstvene struke, higijena - preventivna medicina, farmakologija, okolina i zdravlje, članica Školskog odbora i predsjednica Povjerenstva za kvalitetu, voditeljica Međužupanijskog stručnog vijeća za liječnike predklinika i klinika u Obrazovnom sektoru zdravstvo i socijalna skrb za sve županije
 26. JASMINKA HRŽIĆ GRUBELIĆ, Medicinski fakultet, studij fizioterapije, stručna prvostupnica fizioterapije, Fakultet zdravstvenih studija, magistra fizioterapije, 25 (XI), stručni učitelj mentor,  kineziterapija, masaža, osnove kineziologije
 27. ALEKSANDRA IVKOVIĆ, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, prehrambena tehnologija, smjer nutricionizam, dipl.ing. prehrambene tehnologije, 10 (IV), tehnologija vode, procesi pripreme hrane, kemija prehrane, praktična nastava, osnove tehnologije namirnica I, biotehnologija, ekonomika prehrambene industrije, organizacija strukovne prakse, voditeljica stručnog vijeća veterine, prehrane i biologije
 28. BOSILJKA JELAČA, Filozofski fakultet, profesor pedagogije i informatike, 12 (IX), pedagoginja škole, Carnet administrator škole, razrednica 2-5 razrednog odjela
 29. DIJANA JOZINOVIĆ, Medicinski fakultet, Studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 9 (III), rodiljski dopust
 30. JASMINA JURAŠIĆ, Medicinska škola u Rijeci, smjer zubotehničar, zubna tehničarka, stručni učitelj – mentor, 20 (IX), vježbe iz morfologije zuba, vježbe iz laboratorijske protetike, voditeljica specijaliziranog kabineta za dentalne tehničare, razrednica 3-7 razrednog odjela
 31. MARIA JURETIĆ MOHORIĆ, Fakultet za kemiju i biokemiju, dipl. biokemičarka, Medicinska škola u Rijeci, obrazovni profil farmaceutski tehničar, 9 (XI),kemija, organska kemija, fizikalna kemija, voditelj stručne prakse farmaceutskih tehničara, voditeljica farmaceutskog laboratorija, dodatna nastava za državnu maturu – kemija, razrednica 2-2 razrednog odjela
 32. ELDA KARADŽA, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, viša medicinska sestra, 28 (III), profesor - savjetnik, etika u sestrinstvu, metodika zdravstvenog odgoja, zdravstvena njega, osnove zdravstvene njege, hrvatski znakovni jezik, zdravstvene vježbe
 33. GORAN KAUZLARIĆ, Filozofski fakultet, njemački jezik i književnost, profesor njemačkog jezika i književnosti, 33 (XI), njemački jezik, sindikalni povjerenik škole, razrednik 3-6 razrednog odjela
 34. LEO  KLAPAN, Fakultet prirodno – matematičkih i odgojnih znanosti, magistar fizičke kulture, tjelesna i zdravstvena kultura, 4(IX), razrednik 3-5 rednog odjela
 35. SANDA KLARIN, Pedagoški fakultet, matematika i informatika, profesor matematike i informatike, 30 (V), matematika, dodatna nastava iz matematike za državnu maturu, voditeljica stručnog vijeća matematike, fizike, informatike
 36. FILIP KNEZOVIĆ, Fakultet zdravstvenih studija, magistar sestrinstva, 4 (IX), zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta, zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta, zdravstvene vježbe, razrednik 4-1 razrednog odjela
 37. MILVIJA KOKIĆ BAĆAC, Pedagoški fakultet, fizika i kemija, profesor fizike i kemije, 32 (IX), analitička kemija, voditelj specijaliziranog kabineta za analitičku kemiju
 38. DORA KOVAČEVIĆ KAUZLARIĆ, Filozofski fakultet, latinski jezik i talijanska filologija, profesor latinskog jezika i talijanske filologije, 6 (X), latinski jezik, talijanski jezik
 39. SINTTIA KOVAČEVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 9(IX), zdravstvena njega majke, zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta, zdravstvene vježbe
 40. NIKOLINA KRASNIĆI, Medicinski fakultet, stručna prvostupnica sestrinstva, 12 (VI), zdravstvena njega – specijalna, zdravstvena njega  -opća, razrednica 1-2 razrednog odjela
 41. INES KRŠOVNIK, Prirodoslovno-matematički fakultet, biologija, diplomirani inženjer biologije, 31 (III), biologija
 42. JAKOV KRŠOVNIK, Filozofski fakultet, Dvopredmetni studij anglistike i kroatistike, magistar edukacije engleskoga jezika i književnosti i hrvatskoga jezika i književnosti,0, nastavnik početnik, hrvatski  jezik
 43. MARINA KUKALJ BANOVIĆ, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, mr.sc., magistar farmacije, 27 (II), vježbe iz farmaceutske tehnologije s kozmetologijom, farmaceutska kemija s farmakologijom, industrijska proizvodnja lijekova, botanika s farmakognozijom
 44. ŽELJKO KUKIĆ, Medicinski fakultet, studij za medicinske sestre-tehničare, magistar sestrinstva, 27 (I), zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća, kronične rane,  zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja, razrednik 4-2 razrednog odjela
 45. NIKOLA  LAZIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 6(IX),  anatomija i fiziologija, klinička medicina, socijalna medicina, mikrobiologija i parazitologija, citološke i histološke tehnike, anatomija i fiziologija s osnovama patofiziologije, razrednik 4-4 razrednog odjela,
 46. VLASTA LOVRIĆ MARAS, Fakultet za fizičku kulturu, studij za profesora fizičke kulture, profesor fizičke kulture, profesor – mentor, 28 (IV), tjelesna i zdravstvena kultura, voditelj ica stručnog vijeća nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, voditeljica županijskog stručnog vijeća nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture
 47. TATJANA  LOVRIN, Stomatološki fakultet, stomatologija, doktor dentalne medicine, 26 (IX),  tehnologija  zubotehničkog materijala, morfologija zuba, dentalna oprema i materijali,  stomatološka anatomija s gnatologijom, laboratorijska mobilna protetika, laboratorijska fiksna protetika, anatomija i fiziologija, voditeljica specijaliziranog kabineta za dentalne tehničare – keramike, razrednica 1-8 razrednog odjela
 48. LUCA  LUKIĆ, Prehrambeno biotehnološki fakultet, diplomirani inženjer prehrambene biotehnologije, 14, ambalaža, vježbe iz mikrobiologije, osnove znanosti o prehrani, zaštita na radu, higijena i sanitacija, voditeljica mikrobiološkog kabineta, razrednica 1-3 razrednog odjela
 49. DRAŽENKA MARIČIĆ, Pedagoški fakultet, fizika i kemija, profesor fizike i kemije, profesor-mentor, 28 (XII), opća kemija I , kemija, organska kemija
 50. BOGUMILA MARTINAC BOROVAC, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 30 (X), uvod u rehabilitaciju, anatomija i fiziologija, anatomija i fiziologija s patologijom, medicinska mikrobiologija, bakteriologija, virologija i parazitologija,  epidemiologija, osnove epidemiologije, mikrobiologija
 51. MARIJAN MATEJČIĆ, Medicinski fakultet, studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike, stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, 7(IX), vježbe iz medicinske biokemije, vježbe iz mikrobiologije i parazitologije, uvod u laboratorijski rad, povjerenik zaštite na radu Medicinske škole u Rijeci
 52. ALEKSANDRA MIHELČIĆ, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, fizioterapeut, Viši fizioterapeut, 26 (X), profesor mentor, osnove kineziologije, kineziterapija, voditeljica kabineta fizioterapije
 53. ZVONKO MIŠKIĆ, Filozofski fakultet, matematika i fizike,profesor matematike i fizike, 13 (VII), fizika, biofizika, elektronika, dodatna nastava iz fizike za državnu maturu, Carnet administrator škole
 54. KRISTINA OREŠKOVIĆ, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer, profesor hrvatskog jezika i književnosti, diplomirani knjižničar, 18 (VIII), hrvatski jezik, knjižničarka 5 sati tjedno, dodatna nastava za državnu maturu – hrvatski jezik
 55. SANJA OREŠKOVIĆ, Pedagoški fakultet, pedagogija, profesor pedagogije, 24 (XII), komunikacijske vještine, načela poučavanja, pedagoginja škole
 56. SANJA  PAŠKVAN  KUSTIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 27 (VIII) načela administracije, higijena - preventivna medicina, osnove fizikalne i radne terapije, dermatologija, farmakologija
 57. LILJANA PAVLOVIĆ, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer, profesor hrvatskog jezika i književnosti, 31 (VI), profesor mentor, hrvatski jezik
 58. MIROSLAV RADIĆ, Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu, diplomirani teolog, 21 (VI), vjeronauk
 59. DANIJELA ROGIĆ, Filozofski fakultet, pedagogija i engleski jezik, profesor pedagogije i engleskog jezika, 13 (XI), engleski jezik, dodatna nastava za državnu maturu – engleski jezik, razrednica 3-4 razrednog odjela
 60. ANDREA RUBČIĆ, Filozofski fakultet, psihologija, diplomirani psiholog, 9 (XII), psihologinja škole, suradnica Povjerenstva za kvalitetu Medicinske škole u Rijeci
 61. SNJEŽANA SALOPEK, Medicinski fakultet, studij za medicinske sestre-tehničare, magistra sestrinstva, 33 (VIII), zdravstvena njega starijih osoba, vježbe iz intenzivne zdravstvene njege, sestrinska skrb u jedinici za dijalizu
 62. KRISTINA SEMEŠ PAJIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva,  Fakultet zdravstvenih studija, magistra sestrinstva, 7 (I), rodiljski dopust
 63. LOBERT SIMIČIĆ, Filozofski fakultet, povijest i sociologija, diplomirani povjesničar i diplomirani sociolog, profesor-mentor, 30 (IX), povijest, politika i gospodarstvo, građanski odgoj, voditelj stručnog vijeća društveno-humanističke skupine predmeta
 64. JASMINKA SIŠUL MUSINOV, Filozofski fakultet, arheologija i latinski jezik, diplomirani arheolog i profesor latinskog jezika, 15 (II), latinski jezik, latinski jezik u medicini
 65. MAJA ŠMURINIĆ RINČIĆ, Prirodoslovno-matematički fakultet, biologija, diplomirani inženjer biologije, profesor-mentor, 10 (I), biologija, humana fiziologija, dodatna nastava za državnu maturu – biologija, razrednica 3-2 razrednog odjela
 66. KSENIJA ŠODA, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer, profesor hrvatskog jezika i književnosti, 31 (V), hrvatski jezik, voditeljica stručnog vijeća nastavnika hrvatskoga jezika
 67. KRISTINA ŠORIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 9 (IX), zdravstvena njega - opća, dijetetika, zdravstvena njega – specijalna, razrednica 1-1 razrednog odjela
 68. ANDREA ŠULJIĆ, Medicinska škola u Rijeci, zubotehničar, zubotehničar, 22 (IX), laboratorijska protetika - vježbe, stručni učitelj – mentor,  razrednica 2-7 razrednog odjela
 69. GABRIJELA ŠVARCER, Medicinski fakultet, fizioterapija, magistra fizioterapije, profesor savjetnik, 20 (IX), masaža, fizikalna terapija, voditelj praktične nastave i stručne prakse učenika u programu fizioterapeutski tehničar
 70. DANIJELA TIBLJAŠ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre, viša medicinska sestra, 27 (VIII), Fakultet zdravstvenih studija, magistra sestrinstva, zdravstvena njega I, zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenata, metodika zdravstvenog odgoja,razrednica 3-1 razrednog odjela, voditeljica kabineta zdravstvene njege, voditeljica mladeži Crvenog križa
 71. VANJA  TOLIĆ, Medicinski fakultet, stručni studij fizioterapije, stručna prvostupnica fizioterapije, 4 (IX), vježbe iz osnova kineziologije, masaža, osnove fizikalne i radne terapije, fizikalna terapija, razrednica 2-4 razrednog odjela
 72. VEDRANA TOLIĆ, Odsjek za biotehnologiju, magistra biotehnologije u medicini, 0, analitička kemija, zamjena za bolovanje djelatnice od 16. rujna 2019.
 73. SANJA TOMIĆ, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, diplomirana medicinska sestra, 23 (X), zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna, zdravstvena njega starijih, zdravstvene vježbe, nastavnik - početnik
 74. INES TURKOVIĆ, Katolički bogoslovni fakultet – Teologija u Rijeci, filozofsko-teološki studij, magistar teologije, 30 (II), profesor savjetnik, vjeronauk,  voditeljica županijskog stručnog vijeća za nastavnike vjeronauka u srednjoj školi, mentor nastavnicima početnicima pri polaganju stručnih ispita
 75. SAŠA ULJANČIĆ, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Viša medicinska škola, studij za više medicinske sestre-tehničare, Viša medicinska sestra, Fakultet zdravstvenih studija, magistra sestrinstva, profesor – mentor, 31 (XI), vježbe - hrvatski znakovni jezik, zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja, zdravstvena njega u kući,  voditeljica kabineta zdravstvene njege
 76. ANA ULJAR, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost smjer nastavnički, profesor hrvatskog jezika i književnosti smjer nastavnički, 28 (VI), hrvatski jezik, razrednica 4-6 razrednog odjela
 77. BOŽICA VIČEVIĆ, Veterinarski fakultet, smjer veterina, doktor veterinarske medicine, 18 (XII), profesor- savjetnik, uzgoj domaćih životinja, anatomija i patologija, praktična nastava, unutarnje bolesti domaćih životinja, porodiljstvo i umjetno osjemenjivanje,  razrednica 2-3 razrednog odjela
 78. MARCELLA VIDMAR, Filozofski fakultet, matematika i informatika, profesor matematike i informatike, profesor-mentor, 15 (IV), matematika, razrednica 1-6 razrednog odjela, dodatna nastava za državnu maturu - matematika, članica Povjerenstva za kvalitetu
 79. MIRNA VITKOVIĆ, Filozofski fakultet, pedagogija i informatika, profesor pedagogije i informatike, 9 (I), informatika, računalstvo, voditeljica specijalizirane učionice za informatiku, kooordinator e-Škole, razrednica 2-6 razrednog odjela
 80. IRENA VLAČIĆ ANIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 27 (IV), profesor mentor, anatomija i fiziologija, patofiziologija, bakteriologija, virologija i parazitologija, klinička medicina, patologija,  voditeljica stručnog vijeća nastavnika pretkliničke i kliničke grupe predmeta
 81. ANDREA  VUCELIĆ, Filozofski fakultet, diplomirani psiholog - profesor, 5(IX), zdravstvena psihologija, psihologija
 82. ALEN VUKELIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 28 (VIII), profesor savjetnik, ravnatelj od 1. rujna 2014.
 83. ZDENKO VUKELIĆ, Filozofski fakultet, povijest i povijest umjetnosti, diplomirani historičar i diplomirani historičar umjetnosti, 31 (XII), povijest
 84. IVANA VUKONIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, Fakultet zdravstvenih studija, magistra sestrinstva, 25 (I), zdravstvena njega specijalna, vježbe iz sestrinske skrbi u jedinici za dijalizu, zdravstvena njega starijih osoba
 85. MARTINA WEINBERGER VILJUŠIĆ, Veterinarski fakultet, smjer veterina, doktor veterinarske medicine, 16 (IV), funkcije životinjskog organizma, praktična nastava, osnove kirurgije, mikrobiologija i zarazne bolesti, higijena namirnica animalnog podrijetla, voditeljica specijaliziranog kabineta za veterinarsku medicinu, razrednica 4-3 razrednog odjela
 86. MARINA ŽILIĆ DEŠIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 28 (VI), radiologija, prva pomoć, socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekt skrbi,  hitni medicinski postupci
 87. JOVANKA  ŽIŽA, Medicinski fakultet, studij za medicinske sestre-tehničare, magistra sestrinstva, 33(VII), zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, zdravstvena njega – opća
 88. SLAVENKA ŽUŽA, Pedagoški fakultet, fizika i kemija, profesor fizike i kemije, 23 (VIII), opća kemija , uvod u laboratorijski rad, kemija,biokemija, članica Školskog odbora Medicinske škole u Rijeci

 

 

VANJSKI SURADNICI ŠKOLSKE GODINE 2019./2020. godine

 

 1. THEODOR de CANZIANI, prof. likovne umjetnosti

Stručno crtanje - 2 sata tjedno - I-7

 1. HIDAJET HASANOVIĆ, dipl.teolog islamske vjeroispovijesti

Islamski vjeronauk – 2 sata tjedno – svi učenici koji slušaju islamski vjeronauk

      3.    SNJEŽANA BUNETA, dr.med.; specijalist transfuziolog

             Imunohematologija i transfuziologija – 3 sata tjedno – 4-5  ZLT

      4.    BRANKA MILOJEVIĆ, farmaceutska tehničarka

              Industrijska proizvodnja lijekova – 6 sati tjedno – 4-6

      5.    SLAVICA BRIŠEVAC, mag. pharm.

             Farmaceutska kemija s farmakologijom – vježbe – 6 sati tjedno – 3-6

             Botanika s farmakognozijom – vježbe – 6 sati tjedno – 3-6 i 4-6

 

 

ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

 

1. MIRJANA ŠOSTAREC – tajnica, 23 (IX)

2. ANA MARKOVIĆ SABLJAK – voditelj računovodstva, 16 (XI)

3. LENKA OREŠKOVIĆ MEDIĆ – računovodstveni radnik, 9 (III)

4. VINCENZA POPOVIĆ – administrator, 32 (VII)

5. STANISLAV SROK – domar-kotlovničar, 45 (IX)

7. MARICA TOLIĆ – spremačica, 22 (IX)

8. VERA  BAN – spremačica, 20 (IX)

9. FADILA KUKULJAN - spremačica, 13 (IX)

10.BISERKA ŠANKO – spremačica, 28 (II)

11. MANDA ŠIMUNOVIĆ – spremačica, 18 (II)

12.JANJA JOVIĆ – spremačica
    

Medicinska škola u Rijeci ima razvijenu misiju koja je proizašla iz duge i bogate medicinske prakse u Gradu Rijeci koja je formirala visoko kvalitetnu obrazovnu instituciju za potrebe zdravstvenih kadrova unutar Republike Hrvatske . Škola ima regionalni i nacionalni značaj. Medicinska škola u Rijeci obrazuje zdravstvene brandove u suvremenom hrvatskom odnosno europskom okruženju prema potrebama tržišta rada.

Ravnatelj

Alen Vukelić,dr.med.

 

Od 7. rujna 2015. godine smo u novoj vlastitoj zgradi u secesijskom stilu na adresi Braće Branchetta 11a između Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci.U neposrednoj blizini nalazi se i naš drugi objekt u sklopu KBC-a na adresi Cambierieva 17. 

 


e-Dnevnik

Korisni linkovi
Poučavanje

Ministarstva
 • MZO

Agencije
 • AZOO
 • ASOO
 • NCVVO

Upisi u srednju školu

Projekti

Info


EMA


Katalog knjižnice

TražilicaAnketa
Želim se upisati u smjer:


preskoči na navigaciju