preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Rijeka
Djelatnici

Ravnatelj : Alen Vukelić,dr.med.

 

ZADUŽENJA NASTAVNIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

od 4. rujna  2017.

Rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju nastavnika nalazi se u tajništvu, kod voditelja i kod predmetnog nastavnika.

 

IME I PREZIME, FAKULTET, STUDIJSKA GRUPA, ZVANJE, GODINE SLUŽBE, PREDMET KOJI PREDAJE, RAZREDNIK

 

 1. NENSI ARAMINČIĆ, Medicinski fakultet, Studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, medicinsko laboratorijski inženjer, magistar medicinsko laboratorijske dijagnostike, 25 (IX), profesor savjetnik, laboratorijska hematologija, medicinska biokemija, citološke i histološke tehnike – vježbe, laboratorijska hematologija - vježbe,voditelj nastaveza 31 razredni odjel na dvije lokacije, članica Povjerenstva za kvalitetu, predsjednica Školskog odbora Medicinske škole u Rijeci
 2. SANELA AZIROVIĆ, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, magistar farmacije, 21 (II),  farmaceutska tehnologija s kozmetologijom, farmaceutska kemija s farmakologijom, botanika s farmakognozijom
 3. SILVIA BARNJAK, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, profesor hrvatskog jezika i književnosti, 24 (VII), hrvatski jezik
 4. ERIK BENAS, Kineziološki fakultet, magistar kineziologije, 0 (0), tjelesna i zdravstvena kultura
 5. SILVANA BIĆANIĆ, Filozofski fakultet, hrvatski jezik i književnost, profesor hrvatskog jezika i književnosti, diplomirani knjižničar, 24 (XII) , knjižničarka
 6. IVANA  BLAŠKAN, Odsjek za matematiku i fiziku Sveučilišta u Rijeci, matematika i fizika, magistra edukacije matematike i fizike, 2(IX), fizika, vođenje kabineta fizike, razrednica I-3 razrednog odjela
 7. MARIJA BOSIĆ, Viša zubotehnička škola, viši zubotehničar, 20 (VII),  profesor mentor, vježbe iz  laboratorijske protetike, razrednica II-7 razrednog odjela, voditeljica stručnog vijeća dentalne skupine predmeta
 8. JOSIP BRUSIĆ, Stomatološki fakultet, stomatologija, doktor dentalne medicine, 20 (V), tehnologija zubotehničkog materijala, dentalno  asistiranje,voditelj Međužupanijskog stručnog vijeća za dentalne tehničare i dentalne asistente u Obrazovnom sektoru zdravstvo i socijalna skrb za svežupanije, upisni koordinator, zamjenik predsjednice Povjerenstva za kvalitetu
 9. JELENA BUBNIČ, Medicinska škola u Rijeci, smjer zubotehničar, zubni tehničar, 20 (I), vježbe iz morfologije zuba, laboratorijska protetika - vježbe, razrednica III-7 razrednog odjela, organizacija i praćenje praktične nastave i stručne prakse dentalnih tehničara
 10. MARIJA BUKVIĆ, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 32 (IX), zdravstvena njega – opća, opća načela zdravlja i njege, zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenata, etika u sestrinstvu, zdravstvene vježbe, intenzivna zdravstvena njega
 11. ZVONKO BUMBER, Prirodoslovno matematički fakultet, geologija i geografija, profesor geologije i geografije, 7 (VIII), geografija
 12. ANTONELA CRVELIN, Medicinski fakultet, sanitarnoinženjerstvo, diplomirani sanitarni inženjer, 16 (VII), profesor mentor, uvod u laboratorijski rad, vježbe iz medicinske mikrobiologije, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, pretrage voda, higijena i tehnologija namirnica, voditelj specijaliziranih kabineta laboratorijske i sanitarne skupine predmeta, voditelj skladišta za opasne kemikalije, organiziranje i praćenje praktične nastave i stručne prakse zdravstveno-laboratorijskih i sanitarnih tehničara, voditelj stručnog vijeća sanitarne i zdravstveno-laboratorijske skupine predmeta
 13. VESNA ČAČIĆ, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 31 (IX), zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća, kronične rane, hrvatski znakovni jezik, zdravstvena njega starijih osoba, razrednica III-1 razrednog odjela
 14. MIA ČERNIVEC, Filozofski fakultet, matematika i informatika, profesor matematike i informatike, 4 (IX), matematika, računalstvo, razrednica IV-2 razrednog odjela, satničarka za 31 razredni odjel na dvije lokacije
 15. TOMISLAV ČORAK, Pedagoški fakultet, matematika i informatika, profesor matematike i informatike, 33 (V), računalstvo, informatika, voditelj specijalizirane učionice za informatiku
 16. DUNJA ČOVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 6 (IX), zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, zdravstvena njega-zaštita mentalnog zdravlja, dentalno asistiranje, zdravstvena njega kirurških bolesnika-specijalna
 17. DANIELA DEPOLO, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, viša medicinska sestra, 39 (IX), profesor  savjetnik, zdravstvena njega u kući, hrvatski znakovni jezik, vježbe iz instrumentiranja
 18. MELITA DOLIĆ, Fakultet za fizičku kulturu, tjelesna i zdravstvena kultura, profesor TZK, 30 (VI), tjelesna i zdravstvena kultura, voditeljica Školskog sportskog društva „Medicinar“
 19. LIDIJA DOMITROVIĆ, Prirodoslovno matematički fakultet, magistra eksperimentalne biologije, 1(I), biologija, zaštita na radu, higijena i sanitacija, dodatna nastava iz biologije za državnu maturu, razrednica I-2 razrednog odjela, zamjena za rodiljski dopust Maje Šmurinić Rinčić od 23. siječnja 2017,
 20. KORNELIA DORAČIĆ, CUO za kadrove u zdravstvu "Mirko Lenac", smjer zubna protetika, zubni tehničar, 32 (VII), profesor mentor, laboratorijska protetika - vježbe,vježbe iz morfologije zuba
 21. NINA DRLJEVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 12 (IX), zdravstvena njega – specijalna, zdravstvena njega kirurških bolesnika-specijalna,  razrednica III-2 razrednog odjela
 22. DANIJELA ĐURIĆ PERIĆ, Filozofski fakultet, hrvatski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, profesor hrvatskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti, 11 (III), hrvatski jezik, razrednica III-4 razrednog odjela, ispitni koordinator za državnu maturu
 23. IRENA EISENKOHL NOVAKOVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 25 (VIII), stručni učitelj savjetnik, zdravstvena njega, zdravstvena njega – opća, zdravstvena njega u kući, izrada satnice za vježbe iz zdravstvene njege na bolničkim odjelima i u kabinetu
 24. DUNJA FRKOVIĆ, Filozofski fakultet, engleski jezik i književnost, povijest i teorija umjetnosti, profesor engleskog jezika i književnosti i diplomirani povjesničar umjetnosti, 25 (IX), profesor savjetnik, engleski jezik, razrednica II-5 razrednog odjela
 25. MARICA GAŠO, Filozofski fakultet, filozofija i sociologija, profesor filozofije i sociologije, 23 (V), etika, građanski odgoj, sociologija, razrednica III-8 razrednog odjela, voditeljica Debatnog kluba
 26. VESNA GIACONI, Filozofski fakultet, engleski jezik i komparativna književnost, 34 (II), engleski jezik, voditelj stručnog vijeća nastavnika stranih jezika
 27. TATJANA HOLJEVIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 27 (VIII), profesor savjetnik, osnove zdravstvene struke, higijena i preventivna medicina, farmakologija, okolina i zdravlje, članica Školskog odbora i predsjednica Povjerenstva za kvalitetu, voditeljica Međužupanijskog stručnog vijeća za liječnike predklinika i klinika u Obrazovnom sektoru zdravstvo i socijalna skrb za sve županije
 28. JASMINKA HRŽIĆ GRUBELIĆ, Medicinski fakultet, studij fizioterapije, stručna prvostupnica fizioterapije, 23 (XI), stručni učitelj mentor,  kineziterapija, masaža, osnove kineziologije, voditeljica kabineta fizioterapije
 29. ALEKSANDRA IVKOVIĆ, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, prehrambena tehnologija, smjer nutricionizam, dipl.ing. prehrambene tehnologije, 8 (IV), tehnologija vode, mikrobiologija, procesi pripreme hrane, kemija prehrane,praktična nastava,voditeljica kemijskog kabineta,  razrednica III-3 razrednog odjela
 30. BOSILJKA JELAČA, Filozofski fakultet, profesor pedagogije i informatike, 10 (IX), pedagoginja škole – zamjena za rodiljski dopust Mirne Vitković od 2. svibnja 2017.
 31. MARIA JURETIĆ MOHORIĆ, Fakultet za kemiju i biokemiju, dipl. biokemičarka, Medicinska škola u Rijeci, obrazovni profil farmaceutski tehničar, 6 (XI),kemija,  opća kemija, organska kemija, fizikalna kemija, voditelj stručne prakse farmaceutskih tehničara, voditelj farmaceutskog laboratorija, razrednica IV-6 razrednog odjela
 32. ELDA KARADŽA, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, viša medicinska sestra, 26 (III), profesor savjetnik, etika u sestrinstvu, metodika zdravstvenog odgoja, opća načela zdravlja i njege, zdravstvena njega u kući, voditeljica međužupanijskog stručnog vijeća za medicinske sestre u Obrazovnom sektoru zdravstvo i socijalna skrb za Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Istarsku županiju
 33. GORAN KAUZLARIĆ, Filozofski fakultet, njemački jezik i književnost, profesor njemačkog jezika i književnosti, 31 (XI), njemački jezik, sindikalni povjerenik škole i Primorsko-goranske županije, razrednik V-1 razrednog odjela
 34. LEO  KLAPAN, Fakultet prirodno – matematičkih i odgojnih znanosti, magistar fizičke kulture, tjelesna i zdravstvena kultura, 2(IX), razrednik I-5 rednog odjela
 35. SANDA KLARIN, Pedagoški fakultet, matematika i informatika, profesor matematike i informatike, 28 (V), matematika, dodatna nastava iz matematike za državnu maturu
 36. MILVIJA KOKIĆ BAĆAC, Pedagoški fakultet, fizika i kemija, profesor fizike i kemije, 30 (IX), analitička kemija, voditelj specijaliziranog kabineta za analitičku kemiju
 37. SINTIJA KOSTADINA, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 7(IX), zdravstvena njega majke, zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta, zdravstvena njega  kirurških bolesnika-specijalna,  zdravstvene vježbe
 38. DORA KOVAČEVIĆ, Filozofski fakultet, latinski jezik i talijanska filologija, profesor latinskog jezika i talijanske filologije, 4 (X), latinski jezik, talijanski jezik
 39. JASMINA KREČ, Medicinska škola u Rijeci, smjer zubotehničar, zubni tehničar, 18 (IX), laboratorijska protetika - vježbe, vježbe iz morfologije zuba, razrednica I-7 razrednog odjela, voditelj specijaliziranog kabineta za dentalne tehničare
 40. INES KRŠOVNIK, Prirodoslovno-matematički fakultet, biologija, diplomirani inženjer biologije, 28 (III), biologija, ekologija, humana fiziologija, razrednica I-6 razrednog odjela
 41. MARINA KUKALJ BANOVIĆ, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, mr.sc., magistar farmacije, 25 (II), vježbe iz farmaceutske tehnologije s kozmetologijom, farmaceutska kemija s farmakologijom, industrijska proizvodnja lijekova, botanika s farmakognozijom, voditelj stručnog vijeća famaceutske skupine predmeta
 42. ŽELJKO KUKIĆ, Medicinski fakultet, studij za medicinske sestre-tehničare, magistar sestrinstva, 25 (I), zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna, zdravstvena njega starijih osoba,  razrednik II-2 razrednog odjela
 43. NIKOLA  LAZIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 4(IX),  anatomija i fiziologija, klinička medicina, socijalna medicina, mikrobiologija i parazitologija, citološke i histološke tehnike, parazitologija, epidemiologija, razrednik II-4 razrednog odjela,
 44. MIRJANA LONČAR, Prehrambeno biotehnološki fakultet, biotehnološki studij, prehrambeno analitički smjer, diplomirani inženjer prehrambene biotehnologije, profesor savjetnik, 35 (IX), osnove tehnologije namirnica I., osnove znanosti o prehrani, ekonomika prehrambene industrije, dijetetika, praktična nastava za učenike programa tehničar nutricionist, voditeljica mikrobiološkog laboratorija
 45. VLASTA LOVRIĆ MARAS, Fakultet za fizičku kulturu, studij za profesora fizičke kulture, profesor za fizičku kulturu, 26 (IV), tjelesna i zdravstvena kultura, voditelj stručnog vijeća nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture
 46. TATJANA  LOVRIN, Stomatološki fakultet, stomatologija, doktor dentalne medicine, 24 (IX),  tehnologija zubotehničkog materijala, morfologija zuba, dentalno asistiranje, uvod u dentalnu medicinu, prevencija u dentalnoj medicini, stomatološka anatomija s gnatologijom, laboratorijska mobilna protetika, laboratorijska fiksna protetika
 47. LUCA  LUKIĆ, Prehrambeno biotehnološki fakultet, diplomirani inženjer prehrambene biotehnologije, 12, ambalaža, vježbe iz mikrobiologije, higijena namirnica animalnog podrijetla
 48. DRAŽENKA MARIČIĆ, Pedagoški fakultet, fizika i kemija, profesor fizike i kemije, 26 (XII), profesor mentor, opća kemija , kemija, dodatna nastava iz kemije za državnu maturu
 49. VINKO MARIJANOVIĆ, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, područni studij Teologija u Rijeci, teologija, magistar teologije, 4 (XI), vjeronauk
 50. BOGUMILA MARTINAC BOROVAC, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 28 (X), uvod u rehabilitaciju, anatomija i fiziologija, anatomija i fiziologija s osnovama patolofiziologije ,anatomija i fiziologija s patologijom, mikrobiologija, bakteriologija, virologija i parazitologija, medicinska mikrobiologija, osnove epidemiologije
 51. MILAN MARTUSLOVIĆ, Filozofski fakultet, magistar edukacije povijesti i informatike, 1, informatika, računalstvo, vođenje specijalizirane učionice za informatiku, zamjena za rodiljski dopust Mirne Vitković od 4. rujna 2017.
 52. MARIJAN MATEJČIĆ, Medicinski fakultet, medicinsko laboratorijski inženjer, medicinsko laboratorijski inženjer, 5 (IX), vježbe iz medicinske biokemije, vježbe iz mikrobiologije, vježbe iz mikrobiologije i parazitologije, razrednik III-5 razrednog odjela, povjerenik zaštite na radu Medicinske škole u Rijeci
 53. ALEKSANDRA MIHELČIĆ, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Medicinski fakultet, fizioterapeut, Viši fizioterapeut, 24 (X), profesor mentor, osnove kineziologije, kineziterapija, razrednica IV-4 razrednog odjela
 54. ZVONKO MIŠKIĆ, Filozofski fakultet, matematika i fizike, profesor matematike i fizike, 11 (VII), fizika, biofizika, elektronika, dodatna nastava iz fizike za državnu maturu, voditelj stručnog vijeća matematike, fizike i informatike
 55. KRISTINA OREŠKOVIĆ, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer, profesor hrvatskog jezika i književnosti, diplomirani knjižničar, 16 (VIII), hrvatski jezik, knjižničarka 5 sati tjedno, voditelj stručnog vijeća nastavnika hrvatskog jezika
 56. SANJA OREŠKOVIĆ, Pedagoški fakultet, pedagogija, profesor pedagogije, 22 (XII), komunikacijske vještine, načela poučavanja, pedagoginja škole, razrednica I-1 razrednog odjela
 57. SANJA  PAŠKVAN  KUSTIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 25 (VIII) načela administracije, higijena i preventivna medicina, osnove fizikalne i radne terapije, dermatologija, farmakologija
 58. LILJANA PAVLOVIĆ, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer, profesor hrvatskog jezika i književnosti, 33 (VI), profesor mentor, hrvatski jezik
 59. DANIJELA ROGIĆ, Filozofski fakultet, pedagogija i engleski jezik, profesor pedagogije i engleskog jezika, 11 (XI), engleski jezik, bolovanje od 11. rujna 2015.
 60. ANDREA RUBČIĆ, Filozofski fakultet, psihologija, diplomirani psiholog, 7 (XII), psihologinja škole,  voditeljica Tima za prevenciju ovisnosti i nasilno ponašanje, suradnica Povjerenstva za kvalitetu Medicinske škole u Rijeci
 61. SNJEŽANA SALOPEK, Medicinski fakultet, studij za medicinske sestre-tehničare, magistra sestrinstva, 31 (VIII), vježbe iz zdravstvene njege – specijalne, zdravstvena njega starijih osoba, vježbe iz intenzivne zdravstvene njege, osnove zdravstvene njege,
 62. KRISTINA SEMEŠ PAJIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 5 (I), zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća, kronične rane, zdravstvena njega kirurških bolesnika-specijalna, razrednica V-2 razrednog odjela
 63. LOBERT SIMIČIĆ, Filozofski fakultet, povijest i sociologija, diplomirani povjesničar i diplomirani sociolog, 28 (IX), povijest, politika i gospodarstvo, sociologija, razrednik IV-5 razrednog odjela, voditelj stručnog vijeća društveno-humanističke skupine predmeta
 64. JASMINKA SIŠUL MUSINOV, Filozofski fakultet, arheologija i latinski jezik, diplomirani arheolog i profesor latinskog jezika, 13 (II), latinski jezik
 65. MAJA ŠMURINIĆ RINČIĆ, Prirodoslovno-matematički fakultet, biologija, diplomirani inženjer biologije, 8 (I), rodiljski dopust od 16. siječnja 2017.
 66. KSENIJA ŠODA, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer, profesor hrvatskog jezika i književnosti, 28 (V), hrvatski jezik
 67. KRISTINA ŠORIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 7 (IX), zdravstvena njega majke, dentalno asistiranje, hitna medicinska stanja, zdravstvena njega - opća
 68. ANDREA ŠULJIĆ, Medicinska škola u Rijeci, zubotehničar, zubotehničar, 20 (IX), laboratorijska protetika - vježbe, razrednica IV-7 razrednog odjela
 69. GABRIJELA ŠVARCER, Medicinski fakultet, fizioterapija, magistra fizioterapije, profesor savjetnik, 18 (IX), masaža, fizikalna terapija, voditelj praktične nastave i stručne prakse učenika u programu fizioterapeutski tehničar
 70. DANIJELA TIBLJAŠ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre, viša medicinska sestra, 25 (VIII), magistra sestrinstva, vježbe iz zdravstvene njege – specijalne, zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenata, metodika zdravstvenog odgoja, voditeljica mladeži Crvenog križa
 71. VANJA  TOLIĆ, Medicinski fakultet, stručni studij fizioterapije, stručna prvostupnica fizioterapije, 2 (IX),  vježbe iz osnova kineziologije, masaža, osnove fizikalne i radne terapije, fizikalna terapija, kineziterapija
 72. INES TURKOVIĆ, Katolički bogoslovni fakultet – Teologija u Rijeci, filozofsko-teološki studij, magistar teologije, 28 (II), profesor savjetnik, vjeronauk,  voditeljica županijskog stručnog vijeća za nastavnike vjeronauka u srednjoj školi, mentor nastavnicima početnicima pri polaganju stručnih ispita
 73. SAŠA ULJANČIĆ, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, profesor rehabilitator, defektolog, Viša medicinska škola, studij za više medicinske sestre-tehničare, Viša medicinska sestra, 28 (XI), vježbe - hrvatski znakovni jezik, zdravstvena njega psihijatrijskog bolesnika, voditelj kabineta zdravstvene njege (Cambierieva)
 74. ANA ULJAR, Pedagoški fakultet, hrvatski jezik i književnost smjer nastavnički, profesor hrvatskog jezika i književnosti smjer nastavnički, 26 (VI), hrvatski jezik, razrednica II-6 razrednog odjela
 75. BOŽICA VIČEVIĆ, Veterinarski fakultet, smjer veterina, doktor veterinarske medicine, 16 (XII), profesor savjetnik, uzgoj domaćih životinja, anatomija i patologija, praktična nastava za četvrti razred programa  veterinarski tehničar, unutarnje bolesti domaćih životinja, porodiljstvo i umjetno osjemenjivanje, higijena namirnica animalnog podrijetla,  voditelj stručnog aktiva nastavnika biologije, veterinarske i prehrambene grupe predmeta, razrednica IV-3 razrednog odjela
 76. DIJANA VIDLJINOVIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 7 (III) , zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenata,  dentalno asistiranje - vježbe, organizacija rada u ordinaciji dentalne medicine, razrednica  II-1 razrednog odjela
 77. MARCELLA VIDMAR, Filozofski fakultet, matematika i informatika, profesor matematike i informatike, 13 (IV), matematika, razrednica IV-1 razrednog odjela, dodatna nastava iz matematike za državnu maturu, članica Povjerenstva za kvalitetu
 78. MIRNA VITKOVIĆ, Filozofski fakultet, pedagogija i informatika, profesor pedagogije i informatike, 6 (I), pedagoginja škole, informatika, računalstvo, voditeljica specijalizirane učionice za informatiku, rodiljski dopust od 3. travnja 2017.
 79. IRENA VLAČIĆ ANIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 25 (IV), profesor mentor, anatomija i fiziologija, patofiziologija, bakteriologija, virologija i parazitologija, klinička medicina, patologija,  voditeljica stručnog vijeća nastavnika pretkliničke i kliničke grupe predmeta
 80. MAJA VRANCICH, Filozofski fakultet, filozofija i informatika, profesor filozofije i informatike, 5 (V), računalstvo, informatika, dentalni računalni program - vježbe
 81. ANDREA  VUCELIĆ, Filozofski fakultet, diplomirani psiholog - profesor, 3(IX), zdravstvena psihologija, psihologija
 82. ALEN VUKELIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 26 (VIII), profesor savjetnik, ravnatelj od 1. rujna 2014.
 83. ZDENKO VUKELIĆ, Filozofski fakultet, povijest i povijest umjetnosti, diplomirani historičar i diplomirani historičar umjetnosti, 29 (XII), povijest, građanski odgoj
 84. IVANA VUKONIĆ, Medicinski fakultet, studij za više medicinske sestre-tehničare, stručna prvostupnica sestrinstva, 23 (I), zdravstvena njega specijalna, vježbe iz sestrinske skrbi u jedinici za dijalizu, zdravstvena njega starijih osoba
 85. MARTINA WEINBERGER VILJUŠIĆ, Veterinarski fakultet, smjer veterina, doktor veterinarske medicine, 14 (IV), funkcije životinjskog organizma, praktična nastava, osnove kirurgije, mikrobiologija i zarazne bolesti, razrednica II-3 razrednog odjela
 86. MARINA ŽILIĆ DEŠIĆ, Medicinski fakultet, medicina, doktor medicine, 26 (VI), radiologija, prva pomoć, socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekt skrbi,  hitni medicinski postupci
 87. JOVANKA  ŽIŽA, Medicinski fakultet, studij za medicinske sestre-tehničare, magistra sestrinstva, 31(VII), zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja, zdravstvena njega – opća, nastavnik početnik
 88. SLAVENKA ŽUŽA, Pedagoški fakultet, fizika i kemija, profesor fizike i kemije, 21 (VIII), opća kemija , uvod u laboratorijski rad, organska kemija, biokemija, razrednica III-6 razrednog odjela

 

RAVNATELJ – ALEN VUKELIĆ, dr.

 

VANJSKI SURADNICI ŠKOLSKE GODINE 2017./2018. godine

 1. THEODOR de CANZIANI, prof. likovne umjetnosti

Stručno crtanje - 2 sata tjedno - I-7

 1. HIDAJET HASANOVIĆ, dipl.teolog islamske vjeroispovijesti

Islamski vjeronauk – 2 sata tjedno – svi učenici koji slušaju islamski vjeronauk

      3.    SNJEŽANA BUNETA, dr.med.; specijalist transfuziolog

             Imunohematologija i transfuziologija – 3 sata tjedno – 4-5  ZLT

      4.    BRANKA MILOJEVIĆ, farmaceutski tehničar

              Industrijska proizvodnja lijekova – 6 sati tjedno – 4-6

      5.    SLAVICA BRIŠEVAC, mag. pharm.

             Farmaceutska kemija s farmakologijom – vježbe – 6 sati tjedno – 3-6

             Botanika s farmakognozijom – vježbe – 6 sati tjedno – 3-6 i 4-6

 

ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

1. IVANKA JURKOVIĆ – tajnica, 40 (III)

2. ANA MARKOVIĆ SABLJAK – voditelj računovodstva, 14 (XI)

3. ZDENKA PIŠKUR – računovodstveni radnik, 34 (X)

4. VINCENZA POPOVIĆ – administrator, 30 (VII)

5. STANISLAV SROK – domar-kotlovničar, 43 (IX)

7. MARICA TOLIĆ – spremačica, 20 (IX)

8. NAFIJA KUCALOVIĆ – spremačica, 26 (X)

9. FATIMA SAFIĆ – spremačica, 32 (I)

10. LJILJA  ŠIMUNOVIĆ – spremačica, 25 (IX)

11. VERA  BAN – spremačica, 18 (IX)

12. FADILA KUKULJAN – spremačica, 11 (IX) 

 

Od 7. rujna 2015. godine smo u novoj zgradi na adresi Braće Branchetta 11a. 


Kalendar
« Kolovoz 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Vremenik pisanih radova

Katalog knjižnice

e-Dnevnik

Korisni linkovi
Poučavanje

Ministarstva
 • MZOŠ

Agencije
 • AZOO
 • ASOO
 • NCVVO

Upisi u srednju školu

Projekti

Info


TražilicaGoogle

Anketa
Želim se upisati u smjer:Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Forum
preskoči na navigaciju