Naslov Autor(i) Jezik
0sobna higijena.pptx Irena Eisenkohl Novaković
Hrvatski
Asepsa, antisepsa.pptx Irena Eisenkohl Novaković
Hrvatski
Bolnica, bolnički odjel, bolesnička soba,.pptx Irena Eisenkohl Novaković
Hrvatski
Dezinfekcija.pptx Irena Eisenkohl Novaković
Hrvatski
INTRAHOSPITALNE INFEKCIJE - IHI.ppt Irena Eisenkohl Novaković
Hrvatski
Osobna zaštitna sredstva.pptx Irena Eisenkohl Novaković
Hrvatski
Osobna zaštitna sredstva.pptx Irena Eisenkohl Novaković
Hrvatski
Položaji bolesnika u krevetu.pptx Irena Eisenkohl Novaković
Hrvatski
Sterilizacija.pptx Irena Eisenkohl Novaković
Hrvatski
Vitalne funkcije.pptx Irena Eisenkohl Novaković
Hrvatski
Vogralikov lanac.pptx Irena Eisenkohl Novaković
Hrvatski
Zaštita na radu za rad na siguran način.pdf Josip Brusić
Hrvatski
ZAŠTITA.pptx Irena Eisenkohl Novaković
Hrvatski
Zdravstvena njega.pptx Irena Eisenkohl Novaković
Hrvatski